Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

música per cine-av / teatre / òpera

Agraeixo

Agraeixo.
I no és un acte après.
Agraeixo.
Com un fet de debò sentit.
Agraeixo
Perquè en agrair
prens la consciència
d'allò que té valor.

I no és això pas poc.

Agraeixo.
I m'enriqueix.
Me'n ric, per tant,
de la més gran de les pobreses.
I em declaro ric.
Ric d'esperit.

I ho agraeixo.