Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

poesia música teatre musical narrativa

  • 49
    Subscribers

Benvinguts

Benvinguts,
els qui, en el viatge,
fondegeu en aquest port.
Els qui aneu cercant
la llum d'aigües transparents,
o de terbolesa fàcil.
De poesia clara
i mots que curen.
Benvinguts.
Entreu fins a la cuina
d'aquest espai
que ja és més vostre
que no meu,
i amanirem els somnis,
trenarem paraules
fins a fer-les roses
d'aquest jardí particular.
We are in Beta mode. It's possible you might find an error. Please tell us about it at info@aixeta.cat