Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

poesia música teatre musical narrativa

  • 48
    Subscribers

Bri de llum

Breu lliçó d'amor,
la que imparteix la nit
entre les ombres,
quan els meus ulls
cansats del món
busquen les aigües
del teu cos
per submergir-s'hi.
Trobar un fugaç sentit
a les veritats de la luxúria
per caminar les hores
que vetllen els plaers ocults,
mentre em quedi un bri de llum
per contemplar-te.