Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

música per cine-av / teatre / òpera

Estereotips

Tip d'estereotips,
i pressuposicions inútils,
deixo que els meus ulls
nedin més alegres en aigües
gens o no gaire mesurades.
On viu tot allò que capgirarà la clau
del meu pobre enteniment.
Sempre pobre, per fortuna,
famolenc i assedegat,
necessitat de canvi i novetats
afillant respostes
que m'infantin més preguntes.
Cercle en espiral,
neguit que mai no es tanca.