Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

poesia música teatre musical narrativa

  • 48
    Subscribers

Fets

Farà soroll
el mot que no és llegit?
Escassa arma,
la paraula,
sense ulls i ment
que l'empoderin.
Aquest és el viatge
sord de la paraula.
Mots buits de cos
i ànima seca
ofeguen el crit noble
que ja no es reconeix.
Paraula, ulls, i ment, i cor.
I d'aquest cor,
que en neixin fets.
Dels fets, els fruits.
Dels fets, l'avui.
Dels fets, futur.