Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

música per cine-av / teatre / òpera

La pregunta adient

No hi ha resposta
a la pregunta.
No, més enllà
de les estrelles.
Tampoc s'amaga
dins dels àtoms.
Potser
no hi ha pregunta
que tingui prou resposta.
O la resposta
podria ser trobar
la pregunta adient.
Qui ho sap, de fet?
Potser Déu
no és la resposta.
Potser Déu
és la pregunta adient.