Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

música per cine-av / teatre / òpera

Món bipolar

Sí, què passa?
Gira un món bipolar,
que és cel i infern
sense vergonya.
I sí, què passa?
T'ho diré.
No passa res.
Res del que hauria de passar.
Aprenc, per tant,
que res no importa,
si no ens importa
el "res" dels altres.
I també que tot importa,
si no ens importa
el "tot" d'uns quants.
El tot i el res
conviuen en la llarga nit
d'aquest món bipolar.
I què passa?
T'ho diré.
Pere Pèries
09 May 2023

Comments (0)

Write a comment

Log in with your account or sign up to add your comment.