Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Pere Pèries

música per cine-av / teatre / òpera

No hi ha cap més secret

Les passes
han d'estimar
sempre el camí.

No hi ha cap més secret.

No serveix de gaire
reptar el vent
ni culpar la pols.

Ni queixar-se
del Sol, o de la pluja.
És innecessari.

Serveix viure,
i obrir els ulls, la pell,
a la bondat de ser-hi.

Gaudir de tot petit regal,
tant si el fas, com si el reps.

No hi ha cap més secret.